Hat Man, een hoed van pure angst

hat man 1
Hat Man komt steeds ’s nachts, wanneer mensen slapen

Verhalen en getuigenissen over het paranormale en zelfs urban legends hebben altijd de neiging zich vooral rond de persoonlijke levenssfeer te situeren. Het lijkt een complex geheel maar uiteindelijk is het een erg logisch iets. Wanneer Amerikaanse spokenjagers op onderzoek trekken in een Roemeens kasteel, dan slagen ze erin audiofragmenten in het Engels op te nemen. Katholieken geloven dan weer keihard in de duivel terwijl we aan de Afrikaanse kant van de planeet eerder te kampen hebben met een Tokoloshe. Spelen met een Ouija bord is levensgevaarlijk, behalve als je er niet in geloofd want dan werkt het niet. Het komt erop neer dat het menselijk brein een erg krachtig gegeven is en dat we als mens ons vaak onbewust laten leiden door onze eigen overtuiging. 1 figuur die dan wel weer overal ter wereld wordt gezien en ervoor gekend is pure doodsangsten op te roepen, is geen monster noch spook. Het is een eenvoudige man met een al even eenvoudige hoed. Hat Man loert om de hoek, altijd en overal. 

hat man 2
Hat Man staat en kijkt, niets meer niets minder

Een zwarte gedaante, soms met ogen die het licht reflecteren, steevast met een hoed op het hoofd. De beschrijving van Hat Man is er eentje die onmogelijk eenvoudiger kan worden gemaakt. Hij heeft geen gezicht, hij probeert niemand te grijpen of te ontvoeren en toch is louter zijn aanwezigheid meer dan voldoende om iedereen de stuipen op het lijf te jagen. Op het wereldwijde web zijn letterlijk miljoenen getuigenissen te vinden over mensen die Hat Man zagen verschijnen en ware doodsangsten uitstonden. Van China tot in de USA, van in Groenland tot in Zuid-Afrika, Hat Man verschijnt overal en ziet er ook overal nagenoeg hetzelfde uit

Geen verschil tussen religies of culturen

hat man 3
Wachtend aan je bed, bewegen kan helemaal niet meer

Het merkwaardige is dan ook dat de getuigenissen bijna allemaal een gelijkaardige lijn hebben. Hat Man verschijnt, meestal in het holst van de nacht en staart zijn slachtoffers aan. Mensen worden overmand door angst en kunnen niet bewegen. Na een korte periode stapt Hat Man opnieuw weg of vervaagt hij tot er van hem geen spoor meer te bekennen is. Hat Man valt niemand aan, draagt geen wapens en heeft zelfs geen vervaarlijk uitziende klauwen. Hij staat en staart naar zijn slachtoffers, die volledig verlamd worden. Hoewel er over het personage zelf erg weinig gekend is en er van daadwerkelijke studies geen sprake is, zijn heel wat mensen ervan overtuigd dat Hat Man een handlanger van de duivel is. Hij jaagt de mensen de stuipen op het lijf om zich te kunnen voeden met die angst. 

Zou het dan kunnen dat we hier effectief met een paranormaal gegeven te maken hebben? Een verschijning, los van religie en cultuur, die wereldwijd verschijnt en steeds opnieuw dezelfde effecten heeft op mensen? De realiteit is misschien even boeiend als teleurstellend. 

Hier komt de wetenschap

hat man 4
De rode ogen kijken je recht aan

De weinige onderzoeken die naar het fenomeen van Hat Man werden uitgevoerd, wijzen allemaal in de richting van sleep paralysis, slaapverlamming. Het is een puur lichamelijk gegeven waar heel wat mensen, op een moment in hun leven, al mee te kampen hebben gehad. In het holst van de nacht wakker worden, je er bewust van zijn maar niet kunnen bewegen. Slaapverlamming is het gevolg van een lichte prikkel, een gewaarwording in je hersenen tijdens je rem slaap. Het is totaal ongevaarlijk maar één van de neveneffecten is dat hallucinaties kunnen optreden. Je ziet dingen er niet zijn maar je hersenen zijn van het tegendeel overtuigd. Doordat je in de onmogelijkheid bent om te bewegen, probeert het menselijk brein zich dan ook te wapenen tegen deze alternatieve realiteit, met angstaanvallen tot gevolg. Het is tijdens die kortstondige momenten dat ook Hat Man verschijnt. 

hat man 5
Reverend Kane, gruwelfiguur met hoed

Waarom dan steevast een man met de hoed en geen vliegende draak? Wetenschappers zijn het hierover nog niet met elkaar eens maar de meest realistische piste is dat ons onderbewustzijn hier een grote rol in speelt. Zonder dat we het zelf beseffen worden we dagelijks overladen met prikkels, ook met die uit de meer populaire cultuur. Freddy Krueger of Reverend Kane? Beiden een knap voorbeeld van personages die we linken aan horror en die ook beiden een hoed dragen. 

Is Hat Man een afstammeling van de duivel die zich voedt met onze donkerste gevoelens of is het een knap voorbeeld van de kracht van onze verbeelding? Had je zelf ooit al te maken met Hat Man? Stuur ons gerust je verhaal door!