gare-royale

Het koninklijk station bij zijn opening.