dolorosa-9

Tot het antwoord van Rome kwam, werd er nog dagelijks een mis gehouden.