Een tijdje terug haalde een Belg de headlines van de internationale pers. Een Belgische meesteroplichter was met meer dan 750.000€ aan de haal gegaan en het Franse gerecht kon hij eindelijk bij de lurven worden gevat. De naam van Tony B. viel en met veel trots konden speurders het nieuws wereldkundig maken dat ze de slag van de eeuw hadden geslagen. Dit was echter buiten het vernuft van Tony B. gerekend, die door middel van procedures en al even vernuftige advocaten op borgsom vrij kwam .. om nooit meer naar Frankrijk terug te keren.
1 aspect van het sensationele verhaal ontbrak echter : het verhaal van Tony B. zelf.
Journalisten staan niet echt op een positief blaadje bij Tony B. maar we slaagden er toch in om hem te vinden en hem te overtuigen. In een eenmalig en exclusief interview onthult Tony B. ons hoe hij tewerk ging en vooral, wat zijn drijfveer was om met een astronomische som geld aan de haal te gaan.

In opdracht van Whatmatters.be slaagden we erin een inkijk te verkrijgen op het leven van iemand die zich de kunst van het onvindbaar zijn, eigen heeft gemaakt.
Hoewel de daden van Tony B. moreel gezien verwerpelijk zijn, legt dit interview nieuwe lagen van het verhaal bloot. Vooral de maatschappelijke kwestie is hier van belang. Zouden wij, mochten we in zijn schoenen hebben gestaan, net hetzelfde hebben gedaan of niet ?
Zijn we boos op het criminele aspect van zijn daden ? Of zijn we eerder jaloers op het feit dat hij het heeft aangedurfd buiten de lijntjes van de maatschappij te kleuren ?

Ik .. Oplichter .. is een exclusieve reportage, in 2 delen, die werd gepubliceerd op Whatmatters.be .