voetbinden-1

Het resultaat was een compleet misvormde voet