Sinterklaas, de periode waar alle kinderen naar uitkijken. Slapen hoort er niet meer bij, een verhoging van het braaf-niveau is duidelijk merkbaar en ieder geluid van een krakend dak is niets minder dan Amerigo die zijn ronde doet. De knechten van de Sint, hier gekend vanwege hun kapriolen en hun afkeer van stoute kinderen, bij onze buren gekend vanwege zijn schijnbaar raciale insteek, is trouw op post. Terwijl onze noorderburen zich druk maken over de koloniale origines van Zwarte Piet, liggen kinderen in andere landen daar niet echt wakker van. Die kinderen vrezen niet echt een man met zwarte huidskleur en een zak, zij vrezen de komst van de Krampus.

Zwarte Piet, we laten even de kansloze discussie over het al dan niet racistisch zijn achterwege (zwarte piet is zwart als roet, omdat hij door schoorstenen kruipt, kinderen liggen echt niet wakker van irrationele beslissingen die 200 jaar geleden werden genomen), is de jolige helper van Sinterklaas. Hij klautert over de daken, plaatst het speelgoed in de schoenen en kijkt toe of kinderen al dan niet flink zijn. Stoute kinderen kregen vroeger de roe (in onze moderne tijden niet meer aanvaardbaar) maar kunnen eventueel wel nog steeds in de zak terecht komen. Een stukje folklore waar zowel kinderen als ouders een jaar lang naar uitkijken. Het idee van een eventuele trip in de zak van Sinterklaas is voor heel wat kinderen meer dan voldoende om voor een bepaalde tijd in het gareel te lopen.

Diep in het bos worden stoute kinderen aan hun lot overgelaten, zodat ze hun ouders nooit meer kunnen kwetsen.

In landen zoals Oostenrijk, Hongarije, Slovenie, Kroatie en zelfs Italië is er niet echt schrik voor de zak van Zwarte Piet. Neen, in die landen wordt Sinterklaas bijgestaan door een wezen van een volledig ander kaliber: de Krampus.

Over de oorsprong van de Krampus bestaat heel wat twijfel. Enkele bronnen vermelden de Krampus als het middel om kinderen te dwingen ontzag voor de kerk te hebben, maar zoals met meerdere folkloristische gebruiken is dit verre van zeker. Wat wel zeker is, is dat de Krampus de helper is van Sinterklaas. Waar Sinterklaas de brave kinderen beloont, dient de Krampus enkel om stoute kinderen te straffen. Wie ongehoorzaam is geweest of geen respect voor ouderen heeft gehad, wordt door een monster met lange hoorns meegenomen. Diep in het bos worden stoute kinderen aan hun lot overgelaten, zodat ze hun ouders nooit meer kunnen kwetsen. Het lijkt een gruwelijke traditie, maar het is voor de inwoners van die landen even normaal als een wortel voor het paard van Sinterklaas.

Waar we hier bezig zijn met de non-discussie over het al dan niet aanvaardbaar zijn van multicolor-pieten, houden die andere landen discussies over het al dan niet nog gruwelijker maken van de Krampus. Diplomatie helpt niet altijd met een ongehoorzaam kind, angst doet het hem vaak wel.

Akkoord of niet, het is maar hoe je de zaak bekijkt natuurlijk. Kinderen liggen in Oost-Europa echt niet wakker van de huidskleur van Piet, ze willen liever niet achtergelaten worden in het bos.