We kunnen niet anders dan toegeven dat de Tweede Wereldoorlog, hoewel die maar 4 jaar duurde, ons voer heeft gegeven voor ettelijke decennia aan conspiracies, occultes legendes en allerlei andere dingen waar een mens mee bezig kan blijven. Het staat buiten kijf dat Hitler zo zot als een achterdeur was (en dat is dan nog licht uitgedrukt) en het is onweerlegbaar aangetoond dat hij willens nillens een supersoldaat wilde maken. Ook zijn drang om een doomsday device, het wapen dat de wereld kon vernietigen, te ontwikkelen is ondertussen gedocumenteerd geweest. (alhoewel ze het effectieve wapen nooit hebben teruggevonden). Het is ook een feit dat verschillende verhalen pure fictie zijn, ontstaan in de nasleep van het ontdekken van de meest gruwelijke feiten die de mensheid ooit heeft gekend. Verhalen van zombiesoldaten, duivelsriten, .. zijn schering en inslag wanneer gepraat wordt over de Nazi’s en hoewel ze met nagenoeg volledige zekerheid kunnen worden bestempeld als fantasie, heeft ieder verhaal wel steeds een grond van waarheid.

Wie op zoek gaat (niet iedereen gaat voetballen als hobby) naar de origines van die legendes, wordt vaak geconfronteerd met geschiedenis. Het toont aan dat, wanneer het gaat over evenement van werelds en dramatisch formaat, mensen de neiging hebben om de dingen te gaan aandikken, hoewel de realiteit op zich reeds schokkend genoeg is.

die-glocke
Die Glocke – een vermoeden van het Duitse ultieme wapen.

Zo is er het verhaal van de Nazi Schat en die van Hitler’s Doomsday device.
Hoewel beiden, op eerste zicht, slechts de term “onnozele Duits” als gemeenschappelijk goed hebben, brengt de zoektocht naar beiden ze plots ERG dicht bij elkaar.

Het verhaal van de Doomsday Device is gedocumenteerd, dus we kunnen er van uit gaan dat het een vorm van waarheid bevat.
Hitler droeg, aan het begin van de oorlog reeds, zijn beste atoomgeleerden op een wapen te ontwikkelen dat hij zou inzetten, mocht hij ooit de oorlog verliezen.
Het doel van Hitler om Germanica op te richten, een pure Arische natie, ging boven alles.
Mocht hij de krieg ooit verliezen, dan mocht niemand dat overleven. Zonder Germanica kon er geen leven zijn. Wat het Doomsday Device is of moest zijn, daar zijn de documenten vager over. Of het ooit is gemaakt geweest, of er ooit een prototype is gebouwd of zelfs enkel gebleven is bij plannen … daar is ook niet echt duidelijkheid over. Tot op heden kunnen we er dan ook van uit gaan dat het wapen of een prototype ervan, in effectieve vorm, nooit gevonden is geweest. Meer dan genoeg voer dus om de beste complottheoristen voor jaren bezig te houden.

Alles wat kunst, goud of enigszins van waarde was, werd door ome Duits in beslag genomen en verdween.

Het verhaal van de Nazi schat is dan weer niet alleen gedocumenteerd, het is ook een onweerlegbaar feit en gevolg van de plunder politiek van de Nazi’s.
Alles wat kunst, goud of enigszins van waarde was, werd door ome Duits in beslag genomen en verdween. De Geallieerden hadden een speciale eenheid die op zoek ging naar de gestolen schatten (The Monuments Men) maar slechts een heel klein deel van wat gestolen werd, is ooit teruggevonden. 

nazi-gold
De Nazi schat – meer feit dan fictie.


Sporadisch, doorheen de jaren, kwamen nog kunstwerken naar boven (ondertussen in privé collecties) maar het overgrote deel verdween voorgoed. Het meest beruchte deel van die schat was de inhoud van The Amber Room, een gouden kamer die dateert uit de periode dat de Pruisische keizer nog de plak zwaaide over Rusland.

Verschillende documenten tonen aan dat, met het nakende einde van de oorlog, Hitler had bevolen dat alle schatten op een trein moesten worden geplaatst om zo het geheel in veiligheid te brengen. De trein verdween en werd nooit meer terug gevonden.

Genoeg materie om aan het dromen te gaan dus.

Terug naar de harde feiten, en naar de factor die beide verhalen bij elkaar brengt.

In een vlaag van waanzin had Hitler het geniale idee om het volledige commando van de NAZI partij te huisvesten onder de grond. Gekoppeld aan wapenfabrieken, zou het NAZI rijk onverslaanbaar zijn, want ze konden door bommen niet geraakt worden.
Project Riese (Reus) werd geboren en meteen werden duizenden slaven aan het werk gezet om tunnels en complexen te gaan graven.
Het project was dermate geheim, dat de dwangarbeiders er sowieso niet levend van terug keerden. Wie niet stierf door het werk, werd genadeloos geëxecuteerd.

Wie niet stierf door het werk, werd genadeloos geëxecuteerd.

Project-Riese
Projekt Riese – waanzin of geniaal ?

Hoewel er erg weinig documenten beschikbaar zijn met betrekking tot Project Riese (het grootste geheim ooit van de Nazi’s) zijn verschillende locaties ondertussen al terug gevonden, allen in de driehoek Duitsland – Polen – Tsjechië.
Naar schatting 5% van het volledige netwerk is ondertussen ontdekt, want door een gebrek aan manschappen en grondstoffen werden veel tunnels nooit afgewerkt of van beton voorzien. Verzakkingen, instortingen en delen die bewust door de Nazi’s werden gedynamiteerd.

Laat dat nu net de link zijn tussen EN de schat EN het superwapen.
Opgravingen tonen ons dat het complex en de tunnels op en rond het complex voorzien waren van ingangen met spoorlijnen. Tunnels die nadien bewust tot ontploffing werden gebracht.
We kunnen dus veronderstellen dat treinen daar toegang toe hadden, treinen die nadien niet meer gevonden mochten worden, treinen met schatten bijvoorbeeld.

Verschillende onderzoekers zijn het over eens dat de beruchte trein daar onder de grond staat, alleen is het steeds moeilijk geweest om de exacte locatie te gaan aanduiden. (het feit dat heel veel van die tunnels op militair domein liggen en dat het geringste geluid de boel kan doen instorten, maakt het zoeken niet eenvoudiger natuurlijk)

De trein met Nazi-schatten of een superwapen ?
Verschillende tunnels, vooral nabij de afgesloten onderdelen, beschikken over een zekere hoeveelheid radioactiviteit. Dit doen denken aan de beginselen van een atoombom, een onafgewerkte atoombom.

Het zou natuurlijk veel verklaren. Het bouwen van een gigantisch ondergronds complex om alles te verbergen en dingen die er wel zijn maar die we nergens terug hebben gevonden.

Wat als ik jullie nu zou zeggen dat ik naar alle waarschijnlijkheid die locatie heb gevonden ? 

Nazi-documents
Nazi documenten – terug gevonden in de tunnels.


Wat als ik jullie nu zou zeggen dat ik weet waar 1 van bovenvermelde (we hopen natuurlijk de trein – een bom is toch net altijd iets pittiger) precies ligt ?

Dan verklaart merendeel van de mensen me natuurlijk stapelgek … echter …

In de afgelopen jaren ben ik er verschillende keren geweest, heb ik gegraven, gelezen en gemeten .. (en vooral een gigantisch kat-en-muis spelletje gespeeld met ordediensten en het leger).
Recentelijk vonden we echter een opgeblazen tunnel, die reageert op metingen.
In die tunnel staat “iets” van een aanzienlijk volume. Die tunnel is lang en dat “iets” is schijnbaar van een metaalsoort gemaakt.

In die tunnel staat “iets” van een aanzienlijk volume.

Waar staat het ?
De locatie geef ik niet prijs. Niet alleen is er het legale aspect, mochten deze metingen kloppen, dan moet koste wat het kost worden vermeden dat plunderaars hier aan de slag gaan.
Dit hoort in een museum of bij de nabestaanden, niet in particuliere handen.

Wat nu ?

Dat is natuurlijk de vraag die we ons allemaal stellen.
Ik keer er weldra terug en dan zien we wel waar we terecht komen.

To be continued.

Check de video op onze facebook page.

Een speciale dank gaat uit naar Futureproofedshop en de mensen van Godelina, die de eerste zoektochten mogelijk hebben gemaakt.